ბოცვრის დაავადებები

  • ინფექციური სტომატიტი (სველი ცხვირი)

read more

მებოცვრეობა საქართველოში

ვეყანაში მებოცვრეობის მასშტაბური განვითარება XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან იწყება, როდესაც პირველად იქნა ჩამოყალიბებული ბებნისის, კუმისის, დედოფლის, თეთრიწყაროს, მარტყოფისა და მარაბდის მ


read more
  • Bebo Holding
  • Bebo Aquafarms
  • Bebo Aquafarms
  • Bebo Nigeria
  • Bebo India