ბოცვრის კვება

ბოცვერი მიეკუთვნება მცენარეული საკვებით მკვებავ ცხოველთა ჯგუფს. ბოცვრის კვებაში ძირითადი ადგილი უკავია ბალახეულ კულტურას (იონჯა, ესპარ


read more
  • Bebo Holding
  • Bebo Aquafarms
  • Bebo Aquafarms
  • Bebo Nigeria
  • Bebo India