ბიცვრის ჯანმრთელობა Dec 20, 2019

ბოცვრების ბიოლოგიური და ფიზიოლოიური თავისებურებები

ბოცვრები გამოირჩევიან რიგი ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური თავისებურებებით (ნაყოფიერება, სწრაფად მომწიფება, სასქესო ციკლის სეზონურობის არარსებობა და სხვ.), რომელთა ცოდნასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ბოცვრების სწორი გამოყენებისა და მათ ორგანიზმში ზოგიერთი პათოლოგიური პროცესის განვითარების გაგებისათვის.


ბოცვრების ნაყოფიერება მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია კვებისა და შენახვის თავისებურებებზე, ცხოველის ინდივიდუალურ თვისებებზე, რომლებიც გადაეცემა მემკვიდრეობით, და რამდენადმე ბოცვრის ჯიშზე (მსხვილი ჯიშის ბოცვრები, ჩვეულებრივ, ნაკლებად ნაყოფიერნი არიან).


მდედრები შობენ 6-12, ზოგჯერ 16-19 ბაჭიას ერთ მოგებაზე.


მაკეობის პერიოდი მდედრ ბოცვრებში 30-32 დღეა, ნაყოფების განვითარება მუცლადყოფნისას ხდება ძალიან სწრაფად, მე-13დღეზე შეიძლება მათი მოსინჯვა მუცლის კედლიდან, მე-16 დღეს ნაყოფები მოძრაობას იწყებენ, 30-ე დღისათვის (დაბადების მომენტისათვის) თითოეული ბაჭიის წონა შეადგენს 40-დან 90გ-მდე, მათი რაოდენობის, ჯიშისა და დედის კვების პირობების მიხედვით.


ლაქტაციის პერიოდი მდედრ ბოცვრებში, მათთან ერთად ბაჭიების შენახვისას, გრძელდება ორ თვეზე მეტხანს. ამ დროს გამოყოფილი რძის რაოდენობა მე-20 დღემდე მატულობს, შემდეგ კი იკლებს, განსაკუთრებით მკვეთრად 30-ე დღის შემდეგ.


ბოცვრები გამოირჩევიან ადრეული განვითარებით–სწრაფი ზრდისა და ადრეული სქესობრივი მომწიფების უნარით. ბაჭიები დაბადებისას არიან შიშვლები და უსინათლონი, აქვთ 16 კბილი; მე-5-7 დღეს იმოსებიან გარეგანი საფარველით, მე-10-14 დღეს აეხილებათ თვალი, მე-17-20 დღეს იწყებენ ბუდიდან გამოსვლასა და საკვების მიღებას.


მე-18 დღიდან ეწყებათ კბილების ცვლა, ძირითადი სარძევე კბილები ეცვლებათ მე-20-28-ე დღეს. სიცოცხლის პირველ 6 დღეში ბაჭიების ცოცხალი წონა იზრდება ორჯერ, მე-10 დღისთვის–3-ჯერ, მე-20 დღისთვის–5-6-ჯერ, 30-ე–9 -10-ჯერ და აღწევს საშუალო ჯიშებში 400-500, მსხვილებში– 600-700 გ-ს. 29-30-ე დღეს შეიძლება ბოცვრების ასხლეტვა.


ბოცვრების სხეულის ყველაზე ინტენსიური ზრდა ხდება 4 თვის ასაკამდე, რომლისთვისაც ისინი თითქმის აღწევენ ზრდასრულების ზომას (85%-მდე).


სქესობრივ სიმწიფეს საშუალო ჯიშების ბოცვრები აღწევენ 3-3,5, მსხვილი ჯიშებისა–3,5-4 თვის ასაკში. თუმცა მათი გამოყენება აღწარმოებისათვის ამ ასაკში იწვევს მათი ზრდის შეფერხებასა და სუსტი შთამომავლობის მიღებას.

Bebo Holding

ბებო არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ბიზნესის დამკვიდრებაზე საქართველოში და შეიმუშავებს პროექტებს შვედეთში, ნორვეგიაში, დიდ ბრიტანეთში, ინდოეთში, ზიმბაბვეში, რუსეთში, ნიგერიაში, სამხრეთ აფრიკაში. ჩვენ გვაქვს ბიზნეს-პროექტები სოფლის მეურნეობაში, საქონლის რეპროდუქციაში, იმპორტში, ექსპორტში, ბიზნეს სტრატეგიაში, მარკეტინგის სტრატეგიაში.

  • Bebo Holding
  • Bebo Aquafarms
  • Bebo Aquafarms
  • Bebo Nigeria
  • Bebo India